Liekkiloukku

Käyttökohteet

Käyttökohteina ovat ensisijaisesti suurjännitemuuntajien valuma-altaat, siirrettävät palavien nesteiden valuma-altaat sekä palavien nesteiden siirto ja varastointi.

Liekkiloukku® – palonsuoja-arinaa voidaan käyttää kaikkien palavien nesteiden valuma-altaiden päällä, jolloin valuma-altaiden päällistä tilaa on turvallista käyttää kulku-, huolto- ja säilytystilana. Liekkiloukku®- palonsuoja-arina myös varmistaa, että mahdolliset vuodoista/onnettomuuksista johtuvat nestepalot sammuvat alle 7 sekunnissa (vrt. kiviarinalla SP Borås -testeissä sammutus 3 minuuttia)

Uutuus

Olemme kehittäneet uuden Liekkiloukku® – valuma-altaan kiinteistö-/ jakelumuuntajien yhteydessä käytettäväksi. Liekkiloukku® – valuma-allas sisältää valuneen öljyn sieppaavan valuma-altaan lisäksi palon tukahduttavan Liekkiloukku® – palonsuoja-arinan sekä muuntajaperustukset tarvittaessa.

Liekkiloukku® – valuma-allas voidaan asentaa uusiin tai vanhoihin kohteisiin. Parannamme merkittävästi tilan palo-, työ- ja ympäristöturvallisuutta sieppaamalla turvallisesti valuneen öljyn ja tukahduttamalla mahdolliset alkaneet palot.