Liekkiloukku

Mikä liekkiloukku on?

Fintekra Oy on kehittänyt uudenlaisen Liekkiloukku® -palonsuoja-arinan palaville nesteille. Kehittämämme tuote toimii samalla myös standardin SFS-EN 14122 mukaisena kulku- ja huoltotasona. Liekkiloukku® on uusi ja innovatiivinen tapa tukahduttaa onnettomuuksista ja vahingoista johtuvat nestepalot.

  • Liekkiloukku® – palonsuoja-arinaa käytetään nestepalojen tukahduttamiseen. Käyttökohteina mm. valuma-altaat ylipäänsä, suurjännitemuuntajien valuma-altaat, muuntajien valuma-altaat, siirrettävät valuma-altaat, palavien nesteiden/aineiden kuljetus ja varastointi.

  • Testattu muuntajaöljyllä, testausta laajennetaan myös herkemmin syttyville aineille.

  • Liekkiloukku® – palonsuoja-arina rakennetaan nykystandardia vastaavaksi tasomaiseksi pinnaksi, joka päästää veden, lumen ja mahdollisen öljyvuodon lävitseen valuma-altaaseen, estäen palon etenemisen valuma-altaasta tasopinnan yläpuolelle ja tukahduttaa sen alleen.

Toiminta

Liekkiloukku® päästää palavan nesteen lävitseen ja tukahduttaa sen alapuolelleen. Liekkiloukku® ei tarvitse toimiakseen erillistä kemikaalia tai mekaniikkaa. Liekkiloukun innovatiivisesta rakenteesta johtuen nestepalo muodostaa itselleen epäedulliset olosuhteet paloreaktion jatkamiseksi palonsuoja-arinan alla.

Palaminen tarvitsee jatkuakseen riittävästi lämpöä, palavaa ainetta ja happea. Yhden edellytyksen poistaminen riittää pysäyttämään paloreaktion, jolloin palava aine sammuu. Liekkiloukun rakenteen ansiosta sen alla oleva palo muodostaa palokaasuilla arinan alle tarpeeksi suuren ylipaineen, jolloin arinan läpi ei voi siirtyä happea ruokkimaan paloa. Kun Liekkiloukun alapuolisessa tilassa happipitoisuus putoaa palamisen seurauksena alle 16 % :in, tukahduttaa se samalla alkaneen palon.

Tutustu lisää

PSR-Innovaatiopalkinto:

www.palosuojelurahasto.fi/ajankohtaista/palosuojelurahaston-innovaatiopalkinto-jaettiin-11-kerran

www.youtube.com/watch?v=6XFv_47UAiU

www.youtube.com/watch?v=ReVEhYYxvoo

Fingridin lehti:

www.fingridlehti.fi/liekkiloukku-tukahduttaa-nestepalot/

Suomen palopäällystöliitto:

www.sppl.fi/ajankohtaista/tiedotteet_uutiset/vuoden_palomies_2018_-tunnustus_palopaallystoliiton_huomionosoitus_ja_palosuojelurahaston_innovaatiopalkinto_jaettiin_tampereella.2477.newswww.pelastusopisto.fi/syty-koe-pala-koe-valaise-ja-lammita-meita/

Mallisuoja:

Liekkiloukulle on myönnetty EU-mallisuoja 9.12.2021 (rekisteröintinumero 008792881-0001-0005).

Mallisuojan on myöntänyt Euroopan Unionin Teollisoikeuksien virasto.