Liekkiloukku

Tulipalon sammutus

Liekkiloukku toimii passiivisena palonsuojana ja turvaratkaisuna. Tämä tarkoittaa, että kerran asennettuna ja maadoitettuna se vaatii vähäistä ylläpitoa ja toimii itsenäisesti suojaten muuntajia tulipaloilta. Liekkiloukun toimii tarvittaessa tukahduttaen öljypalon. Tämä passiivinen toiminto tekee Liekkiloukusta luotettavan ja kustannustehokkaan valinnan yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat parantaa muuntajiensa paloturvallisuutta.

  • Liekkiloukku® – paloturva-arina on suunniteltu sammuttamaan muuntajissa syttyviä palavia muuntajaöljyjä. Ritilä vangitsee palavan nesteen ja sammuttaa tulipalon 7 sekunnissa. Lisäksi palonsuojaus on varustettu liukumattomalla pinnalla.
  • Liekkiloukku® on läpäissyt laajoja testejä, muun muassa muuntajaöljyn kanssa. Tämä osoittaa, että palonsuojaus on luotettava tulipalojen sammuttamisessa.
  • Liekkiloukku® – palonsuojausritilä on rakennettu nykyisten standardien mukaisesti. Ritilä mahdollistaa veden, lumen ja mahdollisten öljyvuotojen kulkeutumisen valuma-altaaseen, mutta sammuttaa mahdolliset palot ja estää niiden leviämisen ylöspäin ritilän läpi.